Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpět na hlavní stránku

Ustanovení:

V případě odeslání předregistračního formuláře, registračního formuláře či žádosti o zasílání newsletteru, subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

  • Osobní údaje, které budou zpracovány jsou emailová adresa – zpracována vždy, dále křestní jméno a příjmení pokud bude poskytnuto. Účelem zpracování osobních údajů je možnost informování subjekt údajů o akcích, výsledcích, aktualitách, nabídkách spolupráce a možnostech dalšího vzdělávání, které přímo či nepřímo souvisejí s činností JA Alumni Czech.
  • Subjekt odesláním předregistračního formuláře, registračního formuláře či žádosti o zasílání newsletteru, prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.jaalumni.cz prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
  • Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce.
  • Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • V případě, že jsem mladší 16 let vyžaduje udělení tohoto souhlasu Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte. V případě, že jste ještě nedosáhli 16 let věku, prosím poproste své zákonné zástupce, aby nás kontaktovali oni.

Zpět na hlavní stránku